Handige Informatie

Onderstaand treft u een aantal nuttige links aan, maar ook informatie over de Indicatiestelling. Voordat er kan worden overgegaan tot dagbesteding, moet er een indicatie zijn.
 • Wij worden ondersteund door de stichting "vrienden van Cura Twente". Zij helpen ons sponsoren en donateurs te vinden voor extra financiële ondersteuning voor de aanschaf van dure hulpmiddelen, zoals nu de duofiets. Ga naar Vrienden van Cura
 • Cura Twente werkt samen met het Kenniscentrum Weerbaarheid. In het project "Kom op voor jezelf" wordt eenmaal in de week les gegeven. Voor meer informatie kijk op de site: www.komopvoorjezelf.nl
 • Beologopedie is gespecialiseerd in het verlenen van logopedische zorg aan kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, syndroom of beperking. www.beologopedie.nl
 • Ergo & ik is een praktijk voor ergotherapie, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen van 0-18 jaar. www.ergo-ik.nl 
 • “Naar keuze” is een belangenbehartiger-organisatie voor PGB budgethouder. Op hun site is veel informatie te vinden over het PGB: www.naar-keuze.nl  
 • NAH-Overijssel begeleidt mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. www.nah-overijssel.nl
 • www.bureau-alert.nl  Deze website geeft informatie over wettelijke vertegenwoordiging en de manier waarop Bureau Alert u daarbij kan helpen.
 • Bartiméus zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen die slechtziend of blind zijn te verbeteren. www.bartimeus.nl
 • SBB, is het kenniscentrum voor leren in de praktijk in de zorg, welzijn en sport.  www.SBB.nl
 •  www.doppazorg.nl Psychologen praktijk, ambulante begeleiding en cursussen en trainingen. 
 • www.fyon.nl  FYON staat voor Fysiotherapie Oost Nederland.
 • www.werkpleintwente.nl voor vacatures, leerwerktrajecten, scholing en nog veel meer. De 14 Twentse gemeenten en het UWV zijn samen het werkplein.
Indicatiestelling

Indicatie WMO

Het kan zijn dat een voorziening nodig is die wordt geboden door specifieke organisaties. Er wordt met u gekeken welke organisatie de ondersteuning kan leveren die u nodig heeft. Met die organisatie worden speciaal voor u afspraken gemaakt over wat nodig is, hoe lang en hoeveel.

Dit kan jeugdzorg zijn, begeleiding, aanpassing van de woning, etc. Voor de inzet van deze voorzieningen is een besluit van de gemeente nodig.


http://www.wijkteamsenschede.nl/werkwijze
053 - 481 79 00
 
Indicatie WLZ
De Wet langdurige zorg (Wlz) is een volksverzekering voor ziektekostenrisico's die niet onder de zorgverzekering vallen. Op grond van de Wlz krijgen mensen langdurige zorg vergoed, bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling.
Taakverdeling bij de Wlz

In het schema ziet u welke partijen betrokken zijn bij het proces van Wlz-aanvraag tot zorg:

De cliënt vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ.
Op grond van de beleidsregels Wlz van het ministerie van VWS beoordeelt of toetst het CIZ of de cliënt toegang heeft tot zorg vanuit de Wlz.
Krijgt de cliënt een Wlz-indicatie, dan regelt het zorgkantoor met een zorgaanbieder dat de zorg geleverd wordt.
De cliënt heeft hiervoor een zorgaanbieder van voorkeur kunnen aangeven.
 
PGB
Kiest de cliënt voor een persoonsgebonden budget (pgb), dan geeft het zorgkantoor de cliënt een budget om zelf zorg in te kopen. De eventuele eigen bijdrage (zie volgende punt) wordt dan ingehouden op het budget.
Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent of de cliënt een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg vanuit de Wlz. Is dat het geval, dan ontvangt de cliënt hiervoor een rekening van het CAK.
Zelf zorg vanuit de WLZ aanvragen? klik hier: www.ciz.nl
 CIZ via 088 - 789 10 00 (ook vanuit het buitenland: 0031-88 789 10 00) op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.