Omvang zorg en dienstverlening

Zorg en dienstverleningsovereenkomst en diensten
Cura Twente werkt met een zorg en dienstverleningsovereenkomst. Daarin staan op begrijpelijke wijze de rechten en plichten, de omvang of aard van dienstverlening beschreven.
Cura Twente werkt volgens de afgegeven indicatie van het CIZ ( Centrum Indicatie stelling Zorg) of WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De daarbij horende prestaties en tarieven worden volgens NZA of WMO tarief gedeclareerd.
Cura Twente biedt ook particuliere diensten;
o   Zaterdagopvang, al dan niet geïndiceerd.
o   Verlengde dagopvang.
o   Vakantieopvang.
Tarieven
Tarieven zaterdagopvang en vrijetijdsbesteding volgens de NZA dagdelen, passend bij de inschaling LVG, VG midden en VG zwaar.
Verlengde dagopvang; € 22,50 euro bij een groep van minimaal 3 personen.
Vakantieopvang; LVG /loper € 27,50 per dagdeel. Rolstoeler VG midden of zwaar 37,50 per dagdeel.

Vakantieopvang speciaal onderwijs; in de grote schoolvakanties 2 x 3 dagen binnen twee weken € 11,- per kind per dag. Opgave van deelname is ruim van te voren, er is maximaal plaats voor 15 kinderen.
Geen wettelijke vertegenwoordiging voor de deelnemer
Indien de deelnemer geen wettelijke vertegenwoordiger heeft, die kan ondersteunen bij de zorg en dienstverleningsovereenkomst of het persoonlijk ontwikkelingsplan, kan Cura Twente op verzoek Bureau Alert of st Mentorschap inschakelen. Die de deelnemer ter zijde staan m.b.t. belangenbehartiging. Ook kan dit via:
  • Menzis Zorgkantoor, tel 088-2224242 en
  • Zorgbelang Overijssel, tel 074-2500155

Voor geldende regelingen die toebehoren aan de zorg- en dienstverleningsovereenkomst verwijzen wij u naar onderstaande buttons.