Over ons

Visie

Mensen met een (verstandelijke) beperking gelukkig laten zijn.

Missie

Mensen met een (verstandelijke) beperking een prettige omgeving bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen door met bezieling te werken aan individuele behoeften. Dagbesteding waar cliënten en medewerkers blij van worden, waar respect is voor de mens met beperkingen. Waarvoor beschreven staat hoe we binnen Cura Twente met elkaar omgaan, op basis van commitment over normen en waarden. 

Werkpakt 

Cura Twente heeft een werkpakt keurmerk. Daarmee bieden we aantoonbare oplossingen voor werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Cura Twente voelt zich betrokken en neemt waar mogelijk deel aan banen- en stagemarkten. Maar ook aan rond de tafelgesprekken met andere organisaties t.b.v. sociaal ondernemerschap. Ook neemt Cura Twente deel aan werkbezoeken of organiseert deze in samenspraak met andere zorgpartijen t.a.v social return of investments. Cura Twente is een sociaal en maatschappelijk betrokken organisatie. Vacatures worden gemeld bij het werkplein.


werkpakt.enschede.nl en www.werkpleintwente.nl


Maak kennis met het team van Cura Twente en klik op onderstaande knoppen.