Algemene informatie

Cura Twente biedt zorg conform WMO/WLZ en PGB volgens NZA vastgestelde tarieven.

Wij geven in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst weer welke bepalingen, rechten en plichten er zijn voor de zorgaanbieder en de ontvanger. Wij werken met persoonlijk ontwikkelingsplannen (POP) waarin doelen en gemaakte afspraken staan beschreven.

Zo is altijd duidelijk wat u van ons mag verwachten en kunt u ons houden aan gemaakte afspraken.

AGB code: 730517

K.v.K. nummer 08219641

Banknummer: NL73 RABO 01190.74.680

BTW-id NL001944133B27