De gegevens van de vertrouwenspersoon zijn bij Cura Twente op te vragen: info@curatwente.nl